Utaina Mai Ngā Waka

Utaina Mai Ngā Waka

Utaina mai ngā waka
Ngā waka o te motu
Tōia mai rā ki uta
Ki te tako-tōranga.
A hiki nuku, hiki e
Hiki rangi, runga e
Tēnā, tēnā rā
koutou katoa.