Rona

RONA

Takoto ana au
Ki te mo-enga uriuri.
Tu ake au
Titiro ki te atarau.
Kei runga ra,
Te marama e whiti ana
Kei ra Rona
Kei roto ra.
Piri ki te taha,
Piri ki te ngai-o.
Aue, au…e,
Rona e
Au – e,
Rona – e

hi!